Život s hypersenzitívnou pneumonitídou

obrázok dvoch bežcov

Život s hypersenzitívnou pneumonitídou (HP) – zásady pre zdravý životný štýl

Hypersenzitívna pneumonitída

Hypersenzitívna pneumonitída (HP) predstavuje poruchu imunitného systému, pri ktorej v pľúcach vzniká zápal spôsobený alergickou reakciou. Tú najčastejšie spôsobia vdýchnuté mikroorganizmy, rastlinné a zvieracie proteíny či chemikálie. Zistite viac o príznakoch HP, diagnostike a liečbe.

Vyhľadajte odborníka

Pokiaľ sa váš zdravotný stav zhoduje s príznakmi ochorenia hypersenzitívna pneumonitída, navštívte svojho všeobecného lekára, ktorý vás odporučí na vyšetrenie k odborníkovi – pneumológovi. Najbližšiu pneumologickú ambulanciu si môžete vyhľadať na tejto mape.

Interaktívny test