• detské ochorenia
Ochorenie

Deti so špeciálnymi potrebami (predčasne narodené, DMO, pervazívne vývinové poruchy, zriedkavé genetické či metabolické poruchy.

Bratislava