Rozdiel medzi antiagregačnou a antikoagulačnou liečbou

zúženie cievy spôsobené aterosklerotickými plátmi

Liečba ochorenia koronárnych artérií: rozdiel medzi antiagregačnou a antikoagulačnou liečbou

Stránky

Terapeutické oblasti

Kardiológia

Kardiológia je lekársky odbor v rámci vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení srdca a cievnej sústavy.

Zobraziť viac

Aké ochorenia sem spadajú?
Existuje mnoho porúch kardiovaskulárneho systému, napríklad angina pectoris, hypertenzia, srdcové arytmie, ateroskleróza, ochorenie koronárnych artérií, ochorenie periférnych artérií a mnoho ďalších. 

K vážnejším a život ohrozujúcim stavom patrí napríklad akútny koronárny syndróm, kam spadá aj infarktu myokardu. Pri náhlom zúžení či zablokovaní ciev (ako v prípade infarktu) však nezasahuje kardiológ, ale kardiochirurg, čiže špecialista z oblasti chirurgie. 

Ako sa dá predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam?
Okrem vrodených porúch je častým dôvodom srdcovo-cievnych ochorení nezdravý životný štýl, ktorý podmieňuje rozvoj kôrnatenia tepien. Snahou v rámci prevencie by preto malo byť udržiavanie si optimálnej váhy a hladiny cholesterolu v krvi v odporúčaných hodnotách. 

človek cíti bolesť na srdci a chytá sa za hruď. V popredí je ikona srdca
Infarkt myokardu je akútne vzniknutý stav najčastejšie v dôsledku existujúcej ischemickej choroby srdca. Ischemická choroba srdca vzniká pri znížení alebo úplnom zastavení prívodu kyslíka a živín do srdcového svalu (myokardu).
Ochorenie koronárnych artérií je charakterizované tvorbou aterosklerotických plátov v srdcových tepnách, v dôsledku čoho sa tepny zužujú a ich steny tuhnú. To vedie k nedostatočnému prekrveniu a okysličeniu srdcového svalu.
Periférne artériové ochorenie je skupina ochorení, pri ktorých dochádza v dôsledku upchávania periférnych tepien v tele k zhoršeniu prekrvenia tkanív, a tým aj k ich nedostatočnému zásobeniu živinami a kyslíkom (ischémii).

Interaktívny test