muž

Schizofrénia – príznaky, diagnostika a liečba

Odborný garant: 

Rozšírené mýty o schizofrénii tvrdia, že ide o rozdvojenú osobnosť, alebo že ľudia so schizofréniou sú agresívni a nebezpeční pre svoje okolie. To však nie je pravda a v drvivej väčšine prípadov človek nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre svoje okolie. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo to vlastne schizofrénia je, ako sa prejavuje a aké sú možnosti liečby.

Čo je to schizofrénia?

Schizofrénia je chronická celoživotná duševná porucha, ktorá ovplyvňuje vnímanie reality, myslenie, emócie a správanie. Ľudia so schizofréniou strácajú kontakt s realitou a veľakrát si neuvedomujú (alebo si nechcú priznať), že sú chorí.

Príklad: „Začalo to náhle. Silný a neoblomný hlas, ktorý znel úplne skutočne, sa ma snažil ovládať.“

Schizofrénia sa najčastejšie objavuje medzi 16. až 30. rokom života a trpí na ňu približne 1 % populácie. Schizofrénia komplikuje (až znemožňuje) každodenné plnohodnotné fungovanie.

Hoci sa ochorenie nedá úplne vyliečiť, dnes už poznáme liečbu, ktorá dokáže ľudí so schizofréniou začleniť do normálneho života.

Príčina ochorenia nie je známa, je tzv. multifaktoriálna. Predpokladá sa, že silnú úlohu hrá genetika v kombinácii s faktormi prostredia. Častými spúšťačmi ochorenia sú drogy alebo dlhodobý stres. U väčšiny pacientov sa striedajú akútne ataky s fázami remisie. U niektorých nastane len jeden atak s následne pozvoľna sa prehlbujúcim defektom a zhoršovaním socioekonomického fungovania.

Príklad: „Už neviem odlíšiť, čo je skutočné a čo nie. Je to pre mňa vyčerpávajúce.“

Príznaky schizofrénie

Schizofrénia sa dá lepšie pochopiť skrz jej príznaky. Tie delíme na takzvané pozitívne a negatívne, pričom toto delenie je dôležité aj pri liečbe schizofrénie. Nemenej zanedbateľné sú kognitívne príznaky, ktoré zahŕňajú zhoršenie pamäte, koncentrácie a problémy s učením.

Pozitívne príznaky schizofrénie

Pozitívne príznaky vieme charakterizovať ako symptómy, ktoré sú „navyše“, nemajú byť prítomné. Napríklad halucinácie alebo bludy.

Príklad: „Cítim, že sa o mne rozprávajú a špehujú ma. Dokážu mi čítať myšlienky.“

Medzi pozitívne príznaky patria:

 • halucinácie (prejavujú sa ako neexistujúce zmyslové vnemy, človek vidí, počuje alebo cíti niečo, čo neexistuje),
 • bludy (pacient verí veciam, ktoré nie sú skutočné alebo pravdivé – napríklad verí, že ho niekto prenasleduje, číta mu myšlienky, chce ho zabiť),
 • návaly myšlienok,
 • nelogické myslenie, správanie a rozprávanie,
 • telesný nepokoj a stereotypné pohyby (ľudia so schizofréniou často opakujú ten istý pohyb),
 • agresivita (zriedkavo).

Negatívne príznaky schizofrénie

Negatívne príznaky zahŕňajú to, že v správaní niečo „chýba“ alebo je nedostatočné.

Medzi tieto príznaky patria:

 • pasívne správanie, strata motivácie, životného cieľa, záujmu,
 • emočné oploštenie, neschopnosť vnímať radosť,
 • ochudobnenie reči,
 • strata sociálnych kontaktov, izolovanosť,

Príklad: „Môj stav sa zhoršil. Vonku sa necítim dobre a miesta, kde je veľa ľudí, zvládam čoraz ťažšie.“

Kognitívne príznaky schizofrénie

Kognitívne príznaky ovplyvňujú myslenie a náladu a vedú k zhoršeniu výkonov v škole a v práci. Zvyčajne sa objavujú ešte v prodromálnej fáze, pred akútnym atakom. Vzhľadom k tomu, že sú ťažko medikamentózne ovplyvniteľné, pretrvávajú aj po liečbe akútnej fázy.

Medzi kognitívne príznaky patria:

 • zhoršenie koncentrácie,
 • narušenie exekutívnych funkcií (napr. naplánovať si a dokončiť nejakú činnosť),
 • zhoršenie pamäte.

Ako sa diagnostikuje schizofrénia?

Schizofrénia sa nedá diagnostikovať konkrétnou metódou či testom. Diagnostika je založená na pozorovaní pacienta, anamnéze a výsledkoch pomocných vyšetrení, ktoré vylúčia inú príčinu symptómov.

Okrem toho, zistené príznaky musia trvať minimálne 6 mesiacov, pričom aspoň jeden mesiac má človek so schizofréniou aktívnu fázu ochorenia, pri ktorej zažíva intenzívnejšie príznaky.

Príznaky zároveň nemôže spôsobovať iné ochorenie alebo stav, napríklad abstinenčný syndróm, požitie psychoaktívnej látky, temporálna epilepsia, atď.

Možnosti liečby schizofrénie

Súčasná liečba sa zameriava na potlačenie alebo zvládanie príznakov, aby sa ľudia so schizofréniou mohli začleniť do normálneho života, pracovať, dosahovať osobné ciele či nadväzovať vzťahy. Moderná liečba by mala pokrývať pozitívne, negatívne aj kognitívne príznaky ochorenia.

Príklad: „Už rozumiem, ako funguje moja liečba. Príznaky najprv stratili emočný význam a prestali ma ovplyvňovať. Niektoré dokonca časom zmizli.“

Antipsychotiká

Základom liečby sú antipsychotiká – liečivá, ktoré potláčajú psychotické príznaky. Delia sa na liečivá prvej, druhej generácie a tretej generácie.

 1. Liečivá prvej generácie sú staršie a účinkujú najmä na pozitívne príznaky schizofrénie. Niektoré pôsobia najmä sedatívne a utlmujúco, iné zas pôsobia menej sedatívne a pri dlhodobom podávaní majú silný antipsychotický účinok.

Príklad: „Diabol ma stále navštevuje, ale už mi to nevadí.“

 1. Antipsychotiká druhej generácie sú novšie, selektívnejšie liečivá, pričom niektoré účinkujú aj na negatívne príznaky schizofrénie. Vyznačujú sa aj menším počtom nežiaducich účinkov a lepším bezpečnostným profilom oproti prvej generácii liečiv.
 1. Antipsychotiká tretej generácie patria medzi najmodernejšie antipsychotiká. Výhodou je v ich prípade užívanie 1x denne a majú miminálny profil nežiaducich účinkov. Okrem účinku na pozitívnu symptomatiku sú úspešné aj v ovplyvnení negatívnych a kognitívnych príznakov.

Viacero liečiv existuje aj vo forme injekčných prípravkov s predĺženým uvoľňovaním (tzv. LAI, alebo známejšie depotné injekcie), ktoré stačí aplikovať raz za 2 až 4 týždne.

Biologická liečba: Elektrokonvulzívna terapia

Elektrokonvulzívna terapia, alebo laicky elektrošoky, je biologická forma liečby, ktorá sa využíva u farmakorezistentných stavov, teda u pacientov, ktorí nereagujú na psychofarmaká.

Ide o stimuláciu mozgu elektrickým prúdom v celkovej anestézii a po absolvovaní interného vyšetrenia.

Psychoterapeutické a edukačné intervencie

Okrem farmakologickej terapie je neoddeliteľnou súčasťou v liečbe schizofrénie aj nefarmakologická liečba. Pri nej sa kladie veľký dôraz na edukačné, psychoterapeutické a resocializačné aktivity.

Prebiehajú súbežne s farmakologickou liečbou (lieky) a pomáhajú pacientovi nájsť riešenie na opätovné zaradenie sa do funkčného života a udržanie remisie (zaliečeného stavu bez akútnych príznakov).

Základom je edukácia pacienta o samotnom ochorení, pochopení etiopatogenézy (vzniku) ochorenia, vplyvu liekov a hlavne úpravy životného štýlu za účelom dosiahnutia najkvalitnejšej možnej remisie.

Tréning sociálnych zručností sa zas zameriava na zlepšenie komunikácie a sociálnej interakcie za účelom opätovného začlenenia sa do spoločnosti, získania sociálnych kontaktov či budovania vzťahov.

Nemenej dôležité je povedomie rodiny pacienta a jeho najbližších o ochorení. Rodinná terapia poskytuje podporu a edukáciu rodín, ktorých blízki sa liečia na schizofréniu. Kvalitná edukácia rodinných príslušníkov o ochorení ich blízkeho pomáha celému terapeutickému procesu.

Ako kľúčový faktor sa ukázalo aj uplatnenie pacienta v zamestnaní. Ľudia so schizofréniou v platenom zamestnaní majú až päťkrát vyššiu šancu na zotavenie ako tí v neplatenom zamestnaní alebo nezamestnaní. Dosiahnutie takéto stavu je možné len správne zvolenou liečbou.

Arteterapia, muzikoterapia

Arteterapia či muzikoterapia je liečba umením. Princípom je rehabilitačné a upokojujúce pôsobenie umenia a kultúry na človeka. Pomocou umeleckej tvorby či inej kreatívnej činnosti môže pacient vyjadriť svoje pocity, alebo mu to môže pomôcť vyrovnať sa s traumou, ktorá súvisí s jeho ochorením.

Rady pre blízkych

Schizofrénia je chronická (celoživotná) porucha, ktorá neovplyvňuje len život pacienta, ale aj jeho okolie. Vyrovnať sa s touto diagnózou a naučiť sa s ňou žiť nie je jednoduché. Základom je však vytrvať a byť si navzájom oporou.

Rady:

 • Vášmu blízkemu pomôže, ak budete spolu s ním navštevovať lekára.
 • Dbajte na to, aby dodržiaval liečbu a nevysadzoval lieky bez konzultácie s lekárom.
 • Uistite sa, že je váš blízky v bezpečí.
 • Pomôžte svojmu blízkemu so zmenou životného štýlu a odstránením návykových látok z jeho aj vášho spoločného života.
 • Myslite aj na seba a svoje mentálne zdravie.

Viac vám prezradí MUDr. Zuzana Repková, primárka psychiatrickej kliniky mužského oddelenia psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku v nasledujúcom videu. 

Množstvo ďalších informácií o schizofrénii nájdete na stránke www.schizofrenia.com

Nie