Patrí do terapeutickej oblasti 
Patrí k ochoreniu 
Atopická dermatitída
Kraj 
Trenčiansky kraj
URL odborníka 
https://www.fntn.sk/index.php/sk/zdravotne-pracoviska/odborne-ambulancie-a-pracoviska?view=article&id=119&catid=2
Telefón 

032/6566 201